Psychotherapie praktijk Amsterdam
Drs. A. Carolien Entrop

Rooseveltlaan 205 - 1079 AR Amsterdam
Tel: 020-6426017 of 0629002671
crisis@traumatherapie-amsterdam.nl

angst aanranding aanval achterdochtig achtervolgingsdromen adhd alleen angst argwaan bang bedreiging besluiteloos bevende of trillende handen bewegingsloos bezorgdheid bindingsangst boosheid borderline claustrofobie concentratie depressie diefstal dissociatie duizelig dwang-gedachten eenzaam flashbacks fobie focussen fibromyalgie ...


Blijf er niet mee rondlopen!!
Laat het niet je leven beheersen


Wie is Carolien Entrop?

Wat voor soort symptomen of klachten
komen in aanmerking voor deze therapie?


Hoe werkt deze therapie?

Somatic experiencing - een therapie van Peter Levine
Een therapie die op lichaamsniveau werkt
Somatic experiencing - een therapie van Peter Levine
Wetenschappelijk onderzoek
Familie-Trauma-Opstellingen


Hoe werkt deze therapie?

Mensen komen in therapie omdat ze hun klachten willen begrijpen. Vaak hangen deze klachten samen met overlevingsstrategieën. Door niets te zeggen, door weg te lopen, door te gaan zorgen of door iemand te verdedigen hebben we gezorgd dat het niet nog meer zou escaleren. B.v. Je zou de schuld krijgen van de ruzie van je ouders of de scheiding van je ouders. Of het echt zou gebeuren doet er niet toe, op dat moment dacht je er zo over. Een klein kind in het ziekenhuis is altijd traumatisch. Zeker vroeger toen ouders er niet bij mochten blijven. Maar ook getuige zijn van een ongeluk of een ruzie kan jaren bij je blijven.

Trauma's zitten in ons lichaam opgesloten. Door een trauma verliezen we de verbinding met onszelf, ons lichaam, onze familie, vrienden en onze omgeving.

Een voorbeeld: Stel dat, in een winkelcentrum of een plein plotseling een ontploffing plaats vindt. Wat doe je. Je vlucht, maar weet niet zo goed waar naar toe, je loopt zo hard als je kunt weg van waar je denkt dat de ontploffing plaats vindt. Je rent voor je leven. Vervolgens komt er een moment dat je denkt, wat ben ik aan het doen. Je realiseert je dat je rent en gaat je afvragen waar naar toe en of het nodig is nog steeds te blijven rennen. Je begint stil te staan, je merkt dat je uitgeput bent, je spieren verstijfd zijn, je gaat voor het eerst om je heen kijken. Je merkt dat je weer grond onder je voeten voelt en je begint je af te vragen waar de anderen zijn.

Een andere reactie is dat je van schrik aan de grond genageld staat. Je houdt je adem in en stikt bijna (hyperventilatie). Er komt vervolgens een moment dat dit tot je doordringt. Je voelt golven of stuwingen door je lijf gaan. Je knijpt in je handen, of trekt aan je haren. Vervolgens begin je pas te voelen dat dat pijn doet. Je denkt: "Oh, ik voel nog iets, ik ben er nog". Je begint de grond weer onder je te voelen, zucht en begint te ontspannen en om je heen te kijken in de chaos van de ontploffing.

Een derde reactie is dat je na de eerste schrik gaat helpen waar je maar kunt. Je overziet de situatie zoveel als mogelijk is, maar voelt zelf niets. Vervolgens komt er een moment dat je je realiseert dat je alles op de automatische piloot doet. Daarna ga je pas echt beseffen wat er met jezelf had kunnen gebeuren en je wordt moe, je merkt hoe gespannen je lichaam is, je hebt je adem ingehouden, je nek is verstijfd, je hebt hoofdpijn, je schouders doen zeer, `t is alsof je je heel langzaam uit een cocon bevrijdt en je begint na te denken over wat je ziet, hoort, ruikt, voelt. Je merkt dat je een droge mond hebt. Je durft je iets te ontspannen. Als je later deze ervaring aan een ander vertelt dan zeg je: "Ik stond verstijfd van schrik " of "ik leek te rennen voor mijn leven". erst komt bewustzijn, je gaat over jezelf nadenken. Je kunt niet zeggen "Ik sta verstijfd van schrik of ik ren voor mijn leven". Dat gelooft niemand. In de tegenwoordige tijd kun je niet over zo'n situatie communiceren. Daarna zeg je: 't was alsof ik. Je begint je ervaring in woorden te vatten of te wel in symbolen. "t was alsof ik zweefde, 't was alsof ik bedolven werd, etc. Dan komen de zintuigen. "t werd zwart voor mijn ogen, ik hoorde een hels lawaai, 't rook branderig. Ik had een hele droge mond. Ik voelde me heel alleen. Dan begin je om je heen te kijken en je realiseert je dat je op de aarde staat. Je voelt weer grond onder je voeten. Je begint dan het gebeurde te beschrijven dat je op aarde kwam en om je heen begint te kijken.

Waarom vertel ik dit verhaal

Als je mishandeld bent, b.v. door jongens op straat of je hebt een reuze val gemaakt of je hebt een ernstige medische behandeling ondergaan, dan ontstaan soort gelijke patronen. Het woord zegt `t al mis - handelen. Ook een auto ongeluk, waarbij de ander mis-handelt, is zoīn situatie. Een andere situatie is dat een ander `t voor je bestwil doet, b.v. een chirurg. In dit laatste geval onderga je `t vrijwillig, de ander doet je pijn, maar je weet dat er geen opzet in het spel is, noch nalatigheid of slordigheid, maar dat de ander alles inzet om je te helpen. Vandaar dat in het laatste geval het zo belangrijk is om tevoren te vertellen wat je kunt verwachten. De pijn die je te verduren krijgt is voorspelbaar, je weet wat daarna komt en daarna. In de andere gevallen is de pijn niet voorspelbaar. `t overkomt je ineens, je kunt je er niet op voorbereiden, net als bij de ontploffing. Je schrikt. "Je komt met de schrik vrij, je staat verstijfd van schrik, je schrikt je een aap". Dit zijn uitdrukkingen die aangeven wat er gebeurt, je kunt je gevoel niet benoemen. Het is alsof daar geen woorden voor zijn, je bent niet helemaal meer van deze wereld, in de zin dat je er niet met je zinnen (je zintuigen) bij bent. Je ziet er ook de zin niet van in. We hebben het woord "zinloos geweld". Je kijkt niet om je heen, je hoort ook niet echt wat er om je heen gebeurt. Je lichaam, je hersens kunnen deze informatie niet allemaal ineens bevatten. Je moet bijkomen van de schrik. Bijkomen, je moet er weer bijkomen. Er weer bijkomen komt veel voor. 's avonds in bed denken we nog eens na over de dag en denken: "ik had dat moeten zeggen of ze bedoelden dat en daar werd zo op gereageerd of waarom antwoordde de ander zo, ik bedoelde `t toch goed, waarom begrepen ze `t niet, etcetera, etcetera. Je kunt het nog navertellen. Maar na een traumatische gebeurtenis, b.v. na een ongeluk kunnen we thuis komen en dan ineens gaan bibberen als `t tot ons doordringt wat er allemaal gebeurd is. Maar vaak zijn we stukken kwijt uit ons geheugen. Dan moet er op lichaamsniveau gewerkt worden. Als we b.v. na een auto ongeluk vertellen wat er gebeurd is, dan komen we weer in dezelfde situatie en de oude reacties ontstaan weer. Levine ontdekte dat het belangrijk is de lichamelijke reacties weer bewust te maken. Wat gebeurt er in je lichaam. B.v. "toen die auto eraan kwam, draaide ik me af". Therapeut herhaalt, "je draaide je af" en de cliŽnt krijgt de tijd om een plaatje te maken van wat er gebeurde en vervolgens erover na te gaan denken. "Mijn hart bonsde in mijn keel", etc. . Zo krijg je weer greep op je reacties en je herinnering en daardoor op het heden. Het zal duidelijk zijn dat als een trauma heel lang geleden is de therapie langer duurt. B.v. je bent mishandeld in je jeugd door wat voor oorzaak ook, of je hebt op zeer jonge leeftijd in het ziekenhuis gelegen. Je bent angstig geworden, bang om te falen, je bent wantrouwend, je probeert op allerlei manieren weer greep op of controle over de situatie te krijgen. Je bent of te gauw boos of je durft geen eigen mening te hebben, je ontloopt beslissingen of stelt van alles uit of doet `t op het laatste moment. Dit patroon bestaat al zo lang en omdat je in het heden niet goed reageert, te boos, te afwachtend, word je weer niet begrepen. Je begrijpt zelf vaak niet waarom je zo reageert. Je reageert op grond van oude patronen, die in het lichaam opgeslagen liggen. Patronen die je gedrag in het heden nog steeds bepalen. Een somatic experience therapie kan dan ook in een paar sessies opgelost zijn, maar kan ook veel langer duren. De leeftijd waarop het trauma ontstaan is, is van belang. Een trauma van lang geleden kan dan met meerdere ervaringen verbonden zijn. CliŽnten zeggen: "Ik zie nu wat er gebeurde, ik wist het wel, maar zie nu dat er veel meer aan de hand was". Of clienten zeggen: "Ik zie het nu heel anders" of "er is iets met me gebeurd, ik zie dingen helderder".

 
bovenaan pagina

Drs. A. Carolien Entrop

Internationaal erkend Sandplay psychotherapeute (ISST)
Advanced Somatic Experiencing Participant

Geschoold in:
- eye movement desensitization and reprocessing
- thought field therapy
- methode Levine
- workshops met Marianne Bentzen
- workshops met Raja Selvam

Meer dan dertig jaar ervaring als psychotherapeute.
Na mijn studie heb ik 2 jaar les gegeven op een sociale academie. Daarna ben ik mij in therapie gaan bekwamen. 14 jaar riagg waar ik mijn overheids-registratie kreeg. Nu werk ik ruim 20 jaar in eigen praktijk. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in nieuwe ontwikkelingen en zo ben ik internationaal erkend sandplay psychotherapeute geworden. Ik heb mij bekwaamd in familie opstellingen en gedurende vier jaar geef ik zo ongeveer om de drie weken een workshop. Daarnaast werk ik ook inindividuele sessies met familieopstellingen. Via de familieopstellingen kwam ik in aanraking met Somatic Experiencing van Peter Levine. Een methode die op lichaamsniveau problemen aanpakt. Het blijkt dat het vertellen van wat er gebeurd is, weer traumatiseert. Belangrijk is te kijken wat er op lichaamsniveau gebeurd. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat alleen dan het limbisch systeem ook meedoet. Ik ben verbaasd over de resultaten sinds ik deze therapie inmijn werk geintegreerd heb.

Wachttijd maximaal drie maanden

Aanmelding en Behandeling

Bij onze eerste ontmoeting dient u mee te nemen een geldige verzekeringspas, een geldig identiteitsbewijs en een verwijsbrief van uw huisarts of een andere erkende verwijzer. Samen stellen wij een behandelplan op conform de daarvoor geldende richtlijnen.

Ik heb contracten met de volgende zorgverzekeraars:
- VGZ
- CZ
- Multizorg
- Achmea
- De Frieslanden
- DSW

 

bovenaan pagina

Wat voor soort klachten of symptomen
komen in aanmerking voor deze therapie?

Trauma's met een hoge intensiteit

zoals operaties, verdrinking, verstikking, dichtgesnoerd zijn, traumatische geboorte

Niet aan te ontsnappen

aanvallen door: wilde dieren, oorlog, bombardement, ontvoering, roof, fysiek misbruik, incest.

Fysieke pijn

b.v. operatie, anesthesie, verbranding, vergiftiging, hospitalisering, steekpartijen, schotwonden

Gebrek aan voldoende verdediging

door valpartij, ongeluk, verwonding

Emotioneel trauma

ernstige verwaarlozing, verlies of doorgaand misbruik

Natuur rampen

zoals vuur, watersnood, aardbeving, tornado, sociale isolatie

Verschrikkingen

zoals zien van een ongeluk, toe moeten kijken terwijl iemand wordt misbruikt, verkracht of mishandeld. Concentratie camp

Ziekten

waar een trauma soms aan ten grondslag ligt zijn: conversie, hysterie, fibriomyalgie, burnout, chronische moeheid, migraine, whiplash, aangezichtspijnen, tics, phantoom pijnen, slaapstoornissen, endocriene en immuun regulaties, adhd, add, depressies, angsten.

Een trauma kan ook een overgenomen trauma zijn uit een familie. B.v. je voelt je steeds opgejaagd, maar je moeder en grootmoeder hebben dit ook. Of je bent steeds bezorgd om anderen. Of je voelt je zo vervreemd. Uit een familie opstelling zou kunnen blijken, waar dat mee te maken heeft..

Er zijn pijnen die van de ene generatie op de ander overgaan. Sommige families zijn erg gevoelig voor bepaalde aandoeningen. Ook dan kunt u van deze therapie profijt hebben.

Symptomen zijn: Flashbacks, extreme sensitiviteit t.o.v. licht of geluid, hyperactiviteit, overdreven emotionele of schrikreacties , paniek, nachtmerries, stemmingswisselingen (woede of huilen), schaamte of gebrek aan eigenwaarde, onvoldoende in staat om met stress om te gaan, slaapstoornissen

Psychotherapie praktijk Amsterdam Carolien Entrop
Rooseveltlaan 205 - 1079 AR Amsterdam
Tel: 020-6426017 of 0629002671
e-mail: crisis@traumatherapie-amsterdam.nl

De therapieën worden in het algemeen vergoed, afhankelijk van uw verzekering

print deze pagina   bovenaan pagina   Hoe werkt deze therapie?
 

Blijf er niet mee rondlopen

Psychotherapie praktijk Amsterdam Carolien Entrop
Rooseveltlaan 205 - 1079 AR Amsterdam
Tel: 020-6426017 of 0629002671
e-mail:
crisis@traumatherapie-amsterdam.nl
De therapieën worden in het algemeen vergoed,
afhankelijk van uw verzekering.
Wie is Carolien Entrop?

Wat voor soort symptomen of klachten
komen in aanmerking voor deze therapie?


Hoe werkt deze therapie?

Somatic experiencing - een therapie van Peter Levine
Een therapie die op lichaamsniveau werkt
Somatic experiencing - een therapie van Peter Levine
Wetenschappelijk onderzoek

Drs. A. Carolien Entrop

Drs. A. Carolien Entrop

 

artikel: DE T.V. door Drs. A. Carolien Entrop

Soms gebeurt er iets op de T.V. en je bent gekluisterd aan de buis. De media blijven als maar beelden uitzenden, want het is nieuws en dat is hun vak. Maar je wordt doodmoe van het luisteren naar al die nieuwsuitzendingen. Waarom zijn we zo bezig met sommige beelden? lees meer >>

 

workshop familie-trauma-opstellingen

Ik organiseer regelmatig een workshop familieopstellingen. Wellicht is het passender om deze werkwijze traumaopstellingen te noemen. Familieopstellingen zijn een goede voorbereiding op of aanvulling bij therapie, ook al kom je alleen als deelnemer en stel je niet je eigen familie op. lees meer >>

Psychotherapie praktijk Amsterdam Carolien Entrop
Overheid geregistreerd psychotherapeute
VWS big no.49025766116
Lid diverse therapie verenigingen
Internationaal erkend Sandplay psychotherapeute (ISST)
Advanced Somatic Experiencing Participant
Geschoold in:
- familieopstellingen
- somatic experiencing
- EMDR eye movement desensitization and reprocessing
- thought field therapy
- methode Levine
- workshops met Marianne Bentzen
- workshops met Raja Selvam
Wachttijd maximaal drie maanden
Aanmelding en Behandeling
Bij onze eerste ontmoeting dient u mee te nemen een geldige verzekeringspas, een geldig identiteitsbewijs en een verwijsbrief van uw huisarts of een andere erkende verwijzer. Samen stellen wij een behandelplan op conform de daarvoor geldende richtlijnen.
Ik heb contracten met de volgende zorgverzekeraars:
- VGZ
- CZ
- Multizorg
- Achmea
- De Frieslanden
- DSW
Meer dan dertig jaar ervaring als psychotherapeute.
Na mijn studie heb ik 2 jaar les gegeven op een sociale academie. Daarna ben ik mij in therapie gaan bekwamen. 14 jaar riagg waar ik mijn overheids-registratie kreeg. Nu werk ik ruim 20 jaar in eigen praktijk. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in nieuwe ontwikkelingen en zo ben ik internationaal erkend sandplay psychotherapeute geworden. Ik heb mij bekwaamd in familie opstellingen en gedurende vier jaar geef ik zo ongeveer om de drie weken een workshop. Daarnaast werk ik ook in individuele sessies met familieopstellingen. Via de familieopstellingen kwam ik in aanraking met Somatic Experiencingvan Peter Levine. Een methode die op lichaamsniveau problemen aanpakt. Het blijkt dat het vertellen van wat er gebeurd is, weer traumatiseert. Belangrijk is te kijken wat er op lichaamsniveau gebeurd. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat alleen dan het limbisch systeem ook meedoet. Ik ben verbaasd over de resultaten sinds ik deze therapie in mijn werk geintegreerd heb.
Psychotherapie praktijk Amsterdam Carolien Entrop
Rooseveltlaan 205 - 1079 AR Amsterdam
Tel: 020-6426017 of 0629002671
e-mail: crisis@traumatherapie-amsterdam.nl
De therapieën worden in het algemeen vergoed, afhankelijk van uw verzekering
Wat voor soort symptomen of klachten
komen in aanmerking voor deze therapie?
fibromyalgie angst aanranding aanval achterdochtig achtervolgings-dromen ademen adhd alleen angst argwaan bang bedreiging besluitloos bevende of trillende handen bewegingsloos bezorgdheid bindingsangst boosheid borderline claustrofobie concentratie depressie diefstal dissociatie duizelig dwang-gedachten eenzaam flashbacks fobie focussen fybriomyalgie misbruik ...
Blijf er niet mee rondlopen!!
Laat het niet je leven beheersen
Wie is Carolien Entrop?

Wat voor soort symptomen of klachten
komen in aanmerking voor deze therapie?


Hoe werkt deze therapie?

Somatic experiencing - een therapie van Peter Levine
Een therapie die op lichaamsniveau werkt
Somatic experiencing - een therapie van Peter Levine
Wetenschappelijk onderzoek